Övrig press

 

Övrig Press

Genrebild

Här samlar vi ett urval av debattinlägg och opinionstexter, som till exempel kan vara skrivet av medlemmar i Rätt till Vårdinitiativet men som inte enbart har vård som tema.

 

Tidöavtalet om migranter med funktionsnedsättning                                        Disabled Refugees Welcome, 221102

FARR  – ett uttalande med ett 40-tal undertecknare.                                                      Flyktinggruppernas Riksråd  221026

Efter kritiken som riktats mot förslaget om att inskränka rätten till språktolkar

kallas sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) till riksdagen. – Det äventyrar

patientsäkerheten i allra högsta grad och strider mot svensk lagstiftning, säger Anders W

Jonsson (C) om förslaget.                                                                                       DN 221027.       (låst artikel)

 

”Tidöavtalet – Så påverkar det barns rättigheter”                                                        Rädda Barnen 221026

Vi har granskat Tidöavtalet.                                                                             Civil Right Defenders   221024

Andra webbplatser som granskar och följer hur Tidöavtalet blir en del i den svenska framtiden

FARR  – ett uttalande med ett 40-tal undertecknare.                   Flyktinggruppernas Riksråd

En migrationsrättslig analys av Tidöavtalet                     Asylrättscentrum

Tidöavtalet – ett hot mot demokratin