Start

 

AKTUELLT

Rätt till vård initiativet består av ett 70-tal organisationer där stora delar av vårdprofessionen och civilsamhället är representerade. I mars i år antog initiativet ett uttalande med kritik mot de delar av Tidöavtalet som begränsar rätten till vård på lika villkor. Det följs nu upp med ett seminarium i riksdagen med fokus på förslagen om anmälningsplikt och begränsningar i möjligheten till tolk.

 

DATUM : Torsdag 19 oktober

TID: 8.00-9.30

PLATS: Riksdagen, sal Mittpoolen. Riksgatan 1, 100 12 Stockholm

Vill du vara med på plats? Anmäl dig genom att klicka på hjärtat.

Seminariet leds av Rätt till vård-initiativet och medverkar gör representanter från bl.a. Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. Syftet med seminariet är att belysa konsekvenserna som förslagen kommer få för personer i behov av vård samt för vård- och tandvårdspersonal.

 

RÄTT TILL VÅRD-INITIATIVET

Genrebild

Röster från det svenska civilsamhället har under många år krävt att papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. Ett ständigt växande antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet.