Start

RÄTT TILL VÅRD-INITIATIVET

Genrebild

Röster från det svenska civilsamhället har under många år krävt att papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. Ett ständigt växande antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet.